Czas wdrożenia szablonu wynosi od 7 do 14 dni przy standardowych stronach lub od 14 do 21 dni przy złożonych projektach.