Pomoc techniczna po okresie wdrożenia szablonu jest darmowa w zakresie drobnych praca naprawczych. Większe zmiany wyceniane są indywidualnie.